Co nás vlastně čeká... - Pokladní systémy, Optimus, Pokladny RHC Software, EET - RHC Software

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Co nás vlastně čeká...

Vytvořil v EET ·
Co to vlastně znamená?

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

EVIDOVANOU TRŽBOU JE JAKÁKOLI PLATBA, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím

a) hotovosti (mince a bankovky, lhostejno, zda jsou české či zahraniční),
b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou),
c) šeku, směnky nebo
d) jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení (např. stravenky, poukazy apod.)
a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.

VYKAZOVÁNÍ INKASOVANÉHO OBNOSU
Každé prodejní místo bude prostřednictvím toho, kdo inkasuje tržby (hotovost, platební karty, šeky, poukázky atd.), velmi jednoduchým úkonem vykazovat přijímaný obnos, a to tak, že provozovatel obchodního místa zašle datovou zprávu o evidované tržbě ve formátu XML Finanční správě a ta během dvou sekund zašle zpět potvrzení s unikátním kódem účtenky o přijetí datové zprávy. Podle chorvatských zkušeností je v realitě tato doba údajně výrazně kratší, momentální průměr představuje cca 0,3 sekundy.

ZASLÁNÍ ÚDAJŮ A ÚČTENKA
Poplatník je povinen zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby. Po obdržení unikátního kódu ze serveru Finanční správy jej vytiskne na účtenku, kterou vydá zákazníkovi. Zákazník však nebude povinen vystavenou účtenku fyzicky převzít.
KONTROLU plnění zákona vykonává jednak Finanční správa, ale též Celní správa. Může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět i např. kontrolní nákup. Neodporuje-li to povaze kontrolního nákupu (tedy pokud nedojde k žádnému znehodnocení zboží nebo k realizaci služby), po jeho provedení může kontrolor od smlouvy odstoupit, tj. nákup vrátit.

ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB
(jedná se o aktuální verzi zákona, jež byla 10.2.2016 schválena Sněmovnou. Tato verze musí ještě projít celým schvalovacím procesem vč. podpisu prezidenta):
  • Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP (PDF)
  • Doprovodný zákon k zákonu o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP (PDF)


Příspěvky za měsíc
Kategorie
Obláčky
EET
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky