Co budeme potřebovat na EET - Pokladní systémy, Optimus, Pokladny RHC Software, EET - RHC Software

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Co budeme potřebovat na EET

Vytvořil v EET ·
Co budete potřebovat

Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné  DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.
Dále je nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

REGISTRACÍ se zde rozumí autentizace. Ta slouží k přístupu na server Finanční správy. Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Ty získá buď osobně na finančním úřadě, nebo prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, má-li ji. Pokud poplatník požádal o autentizační údaje přes webový portál (ve formátu a struktuře, kterou určí správce daně), správce daně je přidělí poplatníkovi bez zbytečného odkladu prostřednictvím datové schránky. Pokud podáte žádost o autentizační údaje ústně do protokolu (tedy na finančním úřadě), správce daně Vám je přidělí v rámci tohoto jednání. Po aktivaci portálového účtu pomocí autentizačních údajů poplatníka lze generovat jeden či více certifikátů. Bude tak zabezpečeno, aby evidované tržby byly přiřazeny konkrétnímu poplatníkovi, a nemohlo dojít k mylnému přiřazení tržeb někomu jinému.  Autentizace by měla být možná v předstihu, a to prvním dnem pátého kalendářního měsíce ode dne vyhlášení zákona, tzn. pravděpodobně od 1.8.2016.

Jako příspěvek na zavedení EET se podařilo vyjednat JEDNORÁZOVOU SLEVU na dani ve výši 5.000,- pro fyzické osoby na pořízení evidenčního zařízení.

Podle typu a již v současnosti používané evidence tržeb lze pokladní místa rozdělit na několik typových skupin, pro které jsou možná různá řešení.


1. typová skupina
Obchodník nebo gastronom již pracuje s pokladním systémem, který má technickou způsobilost se po určité softwarové úpravě přizpůsobit požadavkům nového zákona.

2. typová skupina
Obchodník nebo gastronom již pracuje s pokladnou, která však nemá technickou způsobilost vyhovět Zákonu o evidenci tržeb. Jedná se zejména o jednoduché pokladny typu „kalkulačka s páskou“, registrační pokladny, které již dnes není možné připojit do sítě nebo při jejich výrobě nebyla v zadání komunikace přes internet.

3. typová skupina
Obchodník nebo gastronom nepracuje nyní s žádnou pokladnou a pro účely zákona bude muset technologii pořídit.Příspěvky za měsíc
Kategorie
Obláčky
EET
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky